Preparació medicació

Farmàcia Milà ofereix un servei de preparació de medicació de manera quinzenal i indivualitzada mitjançant el Sistema Personalitzat de Dosificació (SPD). Aquest sistema ajuda els pacients a seguir el seu tractament organitzant la medicació en diferents bosses individuals segons els dies i les preses marcades pel seu metge.

L’objectiu del SPD és garantir una correcta presa de la medicació, facilitar el compliment del tractament, evitar errors i millorar el control del pacient. Això contribueix a millorar la salut dels usuaris mitjançant una gestió més eficient de la seva medicació.

Mitjançant aquest servei, es pretén minimitzar els riscos derivats d’errors en la presa de medicaments i prevenir problemes relacionats amb la manipulació i confusions dins la teràpia farmacològica. La Farmàcia Milà posa a disposició dels pacients una solució pràctica i segura per garantir que segueixin adequadament el seu tractament. Amb grans beneficis per a la salut dels usuaris, aquest servei destaca com una eina valuosa per millorar la qualitat assistencial en l’àmbit farmacèutic.

Contacta amb nosaltres